“ข้าวพันผัก” ข้าวเกรียบปากหม้อ “ไส้สารพัดผัก” ทำขายสร้างรายได้งาม

อาหารพื้นเมืองที่สร้างชื่อให้จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ “Read More…