ฟรีแลนซ์

ฟรีแลนซ์ (freelance) หรือ ฟรีแลนซ์เซอร์ (Feelancer) คือ ผู้ที่มีอาชีRead More…