“งานปักลวดลายลงผ้า” ต่อยอดปักลงบนชิ้นงานได้หลากหลาย สร้างรายได้งาม

“การปักผ้า” งานฝีมือที่นอกจากจะทำเป็นงานอดิเรกช่วยRead More…