เผยสูตรทำ “ปลาทูนึ่ง” จนรวย จากนึ่งด้วยหม้อไม่พอขาย ต้องขยายเป็นถัง 200 ลิตร

จะกี่ยุคกี่สมัยอาหารคู่ทุกข์คู่ยากของคนไทยคงไม่พ้นRead More…