“ปาท่องโก๋ฮอกไกโด” ปาท่องโก๋แนวใหม่ กรอบนอก-นุ่มใน ไร้กลิ่นแอมโมเนีย

“ปาท่องโก๋” นิยมกินเป็นอาหารเช้ามาช้านาน แทบจะเรียกRead More…