สู้วิกฤติแล้ง ปลูกแตงโม “ระบบน้ำหยด-ปลอดสารเคมี” ปลูก 45 วันมีรายได้ 150,000 บาท

แนะนำอาชีพเสริม

วันนี้ (29 ก.พ.63) เกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้งดปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากประสบกับปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ทำนาปลูกข้าว จึงหันมาปลูกแตงโมระบบน้ำหยด ปลอดสารเคมี แทนการทำนาปรัง ซึ่งพบว่า ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังลงทุนน้อย แต่ได้กำไรดีกว่าการทำนา

นางจีระนันท์ บุญพิมาย อายุ 38 ปี เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมรายหนึ่งของบ้านโนนม่วง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย บอกว่า เมื่อก่อนมีอาชีพทำนาปลูกข้าว แต่มาปีนี้ประสบภัยแล้งอย่างหนัก ทำให้ไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้

จึงหันมาทดลองปลูกแตงโมระบบน้ำหยด ปลอดสารเคมี จำนวน 12 ไร่ โดยลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ และอุปกรณ์ระบบน้ำหยด เป็นเงิน 6 หมื่นบาท ใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกเพียง 45 วัน ก็เก็บผลผลิตแตงโมออกจำหน่ายได้ ซึ่งจะจำหน่ายตามขนาดของลูกแตงโม เริ่มต้นตั้งแต่ราคาลูกละ 10 บาท ไปจนถึง 50 บาท นำมาวางขายริมถนนสายพิมาย-ดงใหญ่ บ้านโนนม่วง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย

มีลูกค้าที่ขับรถสัญจรผ่านไปมา จอดแวะซื้อเป็นประจำ ทำให้ขายแตงโมจนหมดรุ่นได้ภายในไม่ถึงสัปดาห์ มีรายได้จากการขายแตงโมทั้งหมด เป็นเงินกว่า 150,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่ดีกว่าการทำนาปลูกข้าวหลายเท่าตัว เนื่องจากแตงโมเป็นพืชใช้น้ำน้อย ใช้ระยะเวลาปลูกเพียงไม่นาน แถมแตงโม มีน้ำหนักดี ลูกละกว่า 5 กิโลกรัม

ที่สำคัญ คือเป็นที่ต้องการของตลาด จึงมีพ่อค้าแม่ค้าบางรายขอเหมาซื้อแตงโมยกสวน ทำให้มีรายดีในช่วงหน้าแล้งนี้อย่างมาก

ข้อมูลอ้างอิง

สู้วิกฤติแล้งปลูกแตงโมยักษ์แทนทำนารายได้นับแสน