ไม่อยากตกกระแส 5G ต้องอ่าน

คัมภีร์เศรษฐี 4.0

ภาวะเรื่องการกลัวตกกระแสสื่อสังคมออนไลน์นั้น ทำให้หลายคนไปหมกมุ่นกับการเช็กข้อมูลข่าวสาร จากสังคมสื่อออนไลน์ตลอดเวลา จนทำให้เกิดสุขภาพจิต หรือที่เรียกกันว่า FOMO (Fear of Missing Out) ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ จะส่งผลต่อการแสดงออก และความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

ซึ่งในตอนนี้ในประเทศไทย ก็มีภาวะที่คล้ายคลึงกัน แต่เป็นภาวะกลัวตกกระแส 5G จึงทำให้ข่าวพยายามกระพือให้รีบเร่งในการประมูล 5G ทั้ง ๆ ที่ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่า ในประเทศไทยพร้อมที่จะมีบริการ 5G ในเชิงพาณิชย์แล้วหรือยัง แต่ที่เรากล่าวมานั้น ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ไปสู่ยุค 5G เพราะการเปลี่ยนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก 2G ไปสู่ 3G และ 4G ประเทศไทยเราก็สามารถผ่านมันมาได้แล้ว ซึ่งยุคทองในการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น จะตกอยู่ยุคละประมาณ 10 ปี ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ๆ ในอีก 10 ปีต่อมา ดังนั้น จึงเป็นไม่ได้ที่สังคมไทยเรา จะไม่ก้าวเข้าสู่ยุค 5G

 

5G สร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ

ถือเป็นการก้าวกระโดดสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อย่างแท้จริง แต่น่าจะไม่ใช่ใน 2 ปีนี้ เพราะจากการสำรวจผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วโลกนั้น คาดว่าในระยะเริ่มแรก บริการหลักที่สามารถสร้างรายได้จาก 5G ได้นั้น คือ บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, และสุดท้าย บริการด้านการสื่อสารความหน่วงต่ำ หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายว่า คือการตอบสนองที่รวดเร็ว โดยมีความหน่วงน้อยลง ซึ่งในส่วนนี้นั้นเป็นการเพิ่มความสามารถของเครือข่ายให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และเสถียรภาพ

ในส่วนการใช้ 5G ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เริ่มมีการใช้ในเรื่องของการควบคุมทางไกลกับหุ่นยนต์ หรือเครื่องจักร ดังนั้น บริการสื่อสารความหน่วงต่ำนั้น จึงถือได้ว่าเป็น Rising Star ของ 5G เลย ก็ว่าได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการพัฒนาบริการนี้ต้องอยู่บนฐานการให้ความร่วมมือในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ด้วย ซึ่งต่างจากการเสนอขายบริการสื่อสารในรูปแบบเดิม ๆ และในส่วนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ก็ยังอยู่ในช่วงการพัฒนา และการกำหนดมาตรฐานในระดับโลก ของแต่ละอุตสาหกรรม เช่น อากาศยานไร้คนขับ หรือรถยนต์อัจฉริยะ แต่คงใช้เวลาอีกนาน กว่าจะได้เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์

ดังนั้น ในเรื่องของการจัดสรรคลื่นความถี่ จึงไม่ใช่คอขวดอย่างแท้จริง ในการก้าวเข้าสู่ยุค 5G แต่เป็นตัวอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และ Use case ต่างหาก ที่เป็นตัวหลักปัจจัยสำคัญ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ไม่ได้หมายความว่า ให้รัฐบาลรออยู่นิ่ง ๆ เฉย ๆ รอให้ 5G สุกงอมจนเต็มที่ เพราะอย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นนี้แล้วว่า ระบบ 5G ต้องตั้งอยู่บนฐานของการให้ความร่วมมือ ดังนั้นฝ่ายรัฐต้องมีหน้าที่ สร้างให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดความร่วมมืออย่างเต็มใจ